Trigger برای حذف فیلدهایی که کلید خارجی هستند

Trigger برای حذف فیلدهایی که کلید خارجی هستند

Trigger برای حذف فیلدهایی که کلید خارجی هستند

گاهی در طراحی سایت و طراحی جداول دیتابیس نیاز هست که بعضی فیلدها کلید خارجی باشند ، در این صورت اگر مقادیری اضافه کرده باشیم ، نمی توان به راحتی آن هارا حذف کرد ، برای این منظور از trigger استفاده می کنیم :

به صفحه ی دیتابیس و جدول مورد نظر( مثلا post) رفته و از بالای صفحه گزینه ی triggers را انتخاب کنید.

سپس گزینه ی Add trigger  را انتخاب کنید.

یک اسم وارد کنید ، از قسمت Time ، Before و Event ، Delete را انتخاب کنید.

 

BEGIN
delete from
post_has_category  where post_id = OLD.id;
END

 

 

TOP