مرتب سازی نزولی در طراحی سایت

مرتب سازی نزولی در طراحی سایت

مرتب سازی نزولی در طراحی سایت

برای اینکه مطالب جدیدی که در سایت وارد می کنیم ، ابتدای بقیه قرار بگیرند ، این خط را باید به دستور Find اضافه کنیم .

$c=  \**\***\***::find()
        ->where('****=1')
        ->with('****')
        ->orderBy(['id' => SORT_DESC])
      

در طراحی سایت و طراحی بلاگ و صفحه ی محصولات و پست ها این قسمت موردی ضروری است.

TOP