طراحی سایت پزشکی و پزشکان

امکان دادن مشاوره رایگان در غالب پرسش و پاسخ میتواند یکی از بخشهای  وب سایت پزشکی و مرتبط با مسایل پزشکی باشد. زیرا بسیاری از مراجعه کنندگان غالبا یک فرمت سوال مشخص را دارند که شما میتوانید قبل از اینکه آنها با مطب شما تماس حاصل نمایند از این قسمت جواب سوال خود را بگیرند. همچنین با داشتن یک نیروی کار امکان   چت و یا با صدا فراهم می شود که می تواند  با مراجعه کنندگان ارتباط برقرار نموده وبه کاربران  وقت ویزیت به صورت آنلاین داده شود.

TOP