طراحی سایت دانشگاهی

در طراحی سایت دانشگاهی تمام اخبار مهم دانشگاه و همینطور مقالات و کتابخانه دیجیتال درج گردیده و همچنین تقویم آموزشی و انتخاب واحد و ثبت نمرات توسط اساتید راحتی را برای دانشجویان و مسئولین فراهم می آورد.

TOP